Czaroit

Lokalizacja Czaroitu

Masyw Muruński

Schematyczna mapa geologiczna Masywu Muruńskiego

Schematyczna mapa geologiczna złoża czaroitytu.
1: Skały czwartorzędowe; 2 – 8: Skały kredowe zasadowe i karbonatytowe (2 – karbonatyty i skały pokrewne; 3 – czaroityty, 4, 5 – fenity – sjenity nefelinu, 6 – sjenity pseudoleucytowe, 7 – sjenity porfirowate, 8 – sjenity alkaliczne); 9 – 12: Prekambryjskie skały metamorficzne i osadowe (9 – węglanowe skały osadowe, 10 – piaskowce i kwarcyty, 11 – granitowe gnejsy; 12 – fenityzowane granitowe gnejsy); 13: strefy uskokowe; 14: styki geologiczne (a - obserwowane b - wywnioskowane). Poszczególne stanowiska czaroitytu ponumerowano 1-25.

Mapy opracowane na podstawie:

Konyev, A.A., Vorobyev, Y.I. and Bulakh, A.G. (1993). Charoit – der Schmuckstein aus Sibirien und sine seltenen Begleitminerale. Lapis, 13-20.

Orlova, M.P., Borisov, A.B. and Shadenkov, Y.M. (1992) Alkaline magmatism of the Murun areal (sic) (Aldan Shield). Sov. Geol Geophys., 33, 45-55.